การประเมินออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์

 หลักสูตรอนุปริญญา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ดินแดง)

1. วิชามนุษย์กับวัฒนธรรม  อาจารย์วรรณอาภา หฤทัยงาม

2. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ    อาจารย์สุกฤตา สื่อเจริญ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ประเวศ)

1. วิชามนุษย์กับวัฒนธรรม  อาจารย์เสาวภาคณ์ เชาวนะสิริยธรรม

2. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ    อาจารย์สุกฤตา สื่อเจริญ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

1. วิชากิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย   ผศ.วารุณี  สกุลภารักษ์

2. นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย   อาจารย์ ภานุวัฒน์  นิ่มนวล 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

1. วิชาการทดสอบวัสดุสำหรับระบบราง อาจารย์  วีรยุทธิ์  สมิทธิผล

2. วิชาการทดสอบวัสดุสำหรับระบบราง อาจารย์ กรรณิการ์ บรรจงรักษา

3. วิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้น  อาจารย์ ไพรัช  พู่บุหงาอมร

4. วิชาภาษาจีน  อาจารย์ ไพลิน  มุนินทรวัฒน์

                                                      

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *