ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด –> แบบฟอร์มใบสมัคร

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ สำนักงานวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง โทร 02-245-6602 หรือ e-mail : ucdc@nmu.ac.th