8. หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการอาคารชุด

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ สำนักงานวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง โทร 02-2456602 หรือ e-mail