ดาวน์โหลดใบสมัคร –> ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรม

ดาวน์โหลดกำหนดการและค่าใช้จ่าย –> หลักสูตรฝึกอบรม-ประจำปี-2561

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ สำนักงานวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง โทร 02-245-6602 หรือ e-mail : ucdc@nmu.ac.th