2. หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการอาคารสูง

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ สำนักงานวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง โทร 02-2456602 หรือ e-mail :ucdc@nmu.ac.th