การประเมินผลการเรียนการสอน นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภาคการศึกษาที่ 2 /2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

อาจารย์สุกฤตา สื่อเจริญ

อาจารย์กิตติศักดิ์ เกตุนุติ

อาจารย์วรรณอาภา หฤทัยงาม

อาจารย์ภานุวัฒน์ นิ่มนวล

ผศ.ดร.วารุณี สกุลภารักษ์          

อาจารย์เสาวภาคณ์ เชาวนะสิริยธรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

อาจารย์วรรณอาภา หฤทัยงาม

ผศ.ดร. วารุณี สกลภารักษ์

อาจารย์พิเศษ อร่ามรักษ์

อาจารย์เสาวภาคณ์ เชาวนะสิริยะธรรม

อาจารย์ภานุวัฒน์ นิ่มนวล

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

อาจารย์เสาวภาคณ์ เชาวนะสิริยธรรม

อาจารย์สุกฤตา สื่อเจริญ

อาจารย์กิตติศักดิ์ เกตุนุติ

ผศ.ดร.วารุณี สกุลภารักษ์

อาจารย์ภานุวัฒน์ นิ่มนวล

รายชื่อวิชาเทียบโอน

อาจารย์พิเศษ อร่ามรักษ์ 

อาจารย์วรรณอาภา หฤทัยงาม

2 thoughts on “การประเมินผลการเรียนการสอน นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2559

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *